Voorwaarden

Klaar voor de start!

Klaar voor de start!

VEILIGHEID

Topdogs Unlimited is verantwoordelijk voor het uitlaten van honden in welk weertype dan ook tenzij in haar ogen de veiligheid voor mens en hond in gevaar komt.

ENTINGEN

Topdogs Unlimited verleent alleen uitlaatservice aan honden die de jaarlijkse entingen hebben gehad. Derhalve heeft Topdogs unlimited het recht het entingsboekje in te zien.

WEGLOPEN

Topdogs Unlimited is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het weglopen van de honden. Tip: De hond onderbrengen in de WA verzekering.

SCHADE

Topdogs Unlimited is niet aansprakelijk voor schade door honden, elkaar onderling danwel aan derden toegebracht, tijdens de rit en wandeling.

OPZEGTERMIJN

Topdogs Unlimited kan te allen tijde een hond weigeren in verband met het gedrag en/of de gezondheid van de hond en heeft verder bij andere redenen een opzegtermijn van 10 werkdagen. Deze opzegtermijn is wederzijds.

CONTRACT

Topdogs Unlimited gaat met u een contract aan. Hiermee legt u zich definitief vast voor maximaal 5 uitlaten per week. U kunt 15 dagen maximaal (excl. weekends) per kalenderjaar uw hond vakantie geven. Alle andere dagen dat u hond thuisblijft, betaalt u gewoon door. Een uitzondering hierop vormen de vakanties van Topdogs.

Voorbeeld: Gaat uw hond 5 keer per week mee, dan kunt u 15 dagen per kalenderjaar de hond kosteloos thuishouden. Gaat uw hond 1 keer in de week mee, is dit dan 5 keer per kalenderjaar.

Gaarne 24 uur van tevoren afmelden. Bij te late annulering wordt de wandeling in rekening gebracht.

Sprookjeszon in het bos

Van de sprookjesachtige ochtendzon lijkt iedereen te genieten.

PENNING

Topdogs Unlimited stelt voor iedere hond een penning beschikbaar, waarop het mobiele nummer van Topdogs staat vermeld. Bij verlies dient de penning op eigen kosten  te worden vervangen. De honden zijn verplicht tot het dragen van een penning.

HERINNERING

Topdogs Unlimited heeft het recht bij achterstallige betaling de tarieven te verdubbelen tot de betaling is geschied. U krijgt twee alerts ter herinnering vooraf.